Široké spektrum grafických editorů studia je prvotně zaměřeno na další zpracovávání a postprodukci fotografií. Fotomontáž, panorama exteriéru, virtuální prohlídka interieru či reprodukce, restaurování a úprava starých fotografií, jsou další současné možnosti, kterými fotografické studio a atelier disponují.

Rovněž však na 100% úrovni kreativně zpracováváme i ostatní požadavky zákazníků. Grafické návrhy nových logotypů, facelift starších značek, vč. jednotného vizuálního stylu, web design, návrhy etiket, obalů, katalogů od předtiskové a předvýrobní přípravy, po konečnou realizaci.

   Stránky ze života lidí, o nichž se nemluví. Stránky, které více jak oči zaujmou vaše srdce, protože

www.clovecina.cz

je o tom, kterak jsou si smích s pláčem nablízku