Reportáž

Při živé fotografii musíte mít rychlost a reakci sprintera, vytrvalost a houževnatost maratónce. Musíte umět předvídat a být dobrým psychologem, abyste dokázali v ten pravý okamžik být na pravém místě. Měje na paměti Capův výrok: Máte-li špatné fotografie, byl jste moc daleko, tlačí se reportér co nejblíže k probíhajícím dějům. Včas musí rozpoznat ten rozhodující okamžik, kdy zastavená fotografie divákovi odvypráví příběh o tom, co okamžiku mohlo předcházet a co bude v následujících chvílích následovat. Toť jednoduché avšak geniální pravidlo platící pro fotografování situací, dějů, příběhů.

   Stránky ze života lidí, o nichž se nemluví. Stránky, které více jak oči zaujmou vaše srdce, protože

www.zonerama.com/Clovecina

je o tom, kterak jsou si smích s pláčem nablízku